เกาหลีใต้ เจอโควิด-19 ระบาดโบสถ์เมืองควังจู

รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังจับตาเฝ้าระวังสถานที่ทางศาสนาหลายแห่งในเมืองควังจู ทางใต้ของประเทศ และเมืองแทจอน ตอนกลางของประเทศ หลังจากพบว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำลังแพร่ระบาดในสถานที่เหล่านี้ จนอาจกลายเป็นแหล่งระบาดแหล่งใหม่ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเกาหลี เผยว่าพบผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวรายใหม่ในเมืองควังจู 15 ราย

โดยสืบพบว่าติดเชื้อจากงานอีเวนต์ส่งเสริมการขายงานหนึ่ง ก่อนผู้ติดเชื้อในจำนวนนี้จะนำโรคไปแพร่ต่อในบ้านพักคนชรา โบสถ์ และซาวนา นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 6 รายในเมืองแทจอน 4 รายในกรุงโซล 2 รายใน จ.อินชอน และ 1 รายใน จ.คยองกี รวมทั้งสิ้น 22 ราย ไม่รวมผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 28 ราย ที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบการติดเชื้อจากการรวมกลุ่มนมัสการพระเจ้าเป็นระยะๆ เหตุนี้ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมใช้มาตรการห้ามทำกิจกรรมดังกล่าวและถ้าหากสมาชิกโบสถ์คนไหนจะเข้าโบสถ์ก็ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดก่อนเข้าด้วย